כמנגליסטים שמתכוננים לפתוח את הגריל שלהם בסוף השבוע או ביום העצמאות אנחנו חובבי המנגל והגריל מפרסמים עצות בטיחות לעושים במלאכה בעת שימוש בגריל גז או פחם. הוראות אלה נכתבו בדם – בכל שנה נפגעים אנשים ופורצות שריפות גם ממנגל פחמים וגם מטיפול כושל של גריל גז הנחיות  בטיחות גריל גז 1 – נפט נוזלי גז (LP) או פרופאן,